ANASAYFA BAŞVURU EKLE BAŞVURU SORGULA ŞİKAYET / ÖNERİ / İSTEK
IBC Logo

HERKES İÇİN NİTELİKLİ İSTİHDAM – DEA

TÜRKİYE’DEKİ MÜLTECİLER VE EV SAHİBİ TOPLUM İÇİN EKONOMİK FIRSATLARIN DESTEKLENMESİ (PEP-DEA) PROJESİ

“DEA Projesi”, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ve Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC) iş birliği ile yürütülmektedir.

IBC - DEA Projesi; öncelikli hedef kitlesi İstanbul (Küçükçekmece ve Sultanbeyli İlçeleri) ve Kilis illerinde ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerdir (GKKS). Projede dezavantajlı hedef kitlenin nitelikli istihdama ve sosyal güvenceye erişimleri, ekonomik ve geçim kaynakları koşullarının iyileştirilmesi önceliklendirilmiştir. Proje faaliyetleri genel olarak Türkçe dil kursları, okuma yazma kursları, meslek edindirme kursları, iş başı eğitimleri, sosyal uyum faaliyetleri, gündüz çocuk bakımı desteği, hukuki danışmanlık destekleri gibi kapsamlı tamamlayıcı hizmetleri içermektedir. Kadınların iş gücü piyasasında etkinliğinin arttırılması yönünde, toplam istihdamın en az %40’ını oluşturacak olması da önem arz etmektedir.

PEP-DEA Projesi; Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Kilis olmak üzere 3 farklı bölgede gerçekleştirilecektir. Proje kapsamı gereği sınırlı sayıda yararlanıcının istihdam edilmesi öngörülmektedir.

1) Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli yararlanıcılara; HEM ortaklığıyla yapılacak olan seviye tespit sınavı sonrası belirlenen seviyelere göre okuma-yazma, A1 ve A2 seviyelerinde Türkçe dil kursu verilecek olup konuşma kulüpleri ile desteklenecektir. Kurs başlangıcından sonuna kadar derslere tam katılım gösteren yararlanıcılara Türk kanunlarına göre belirlenen asgari ücretin yarısına tekabül eden bir ücret ödenecektir. Ödemeler PTT kanalı ile yapılacaktır. Dil kursunu tamamlayan katılımcılar kurs bitimini takip eden maksimum 6 ay süre ile projede çalışma izinleri ve sosyal güvenceleri sağlanarak istihdam edilecektir. Bu süreçte yapılacak ödemeler Türk kanunlarına göre belirlenen asgari ücret, yemek ve sadece İstanbul için geçerli olan yol desteği şeklinde olacaktır. Ödemeler PTT üzerinden gerçekleşecektir.

2) Türk vatandaşı yararlanıcılar; yapılacak başvurular sonrası uygunluğu belirlenmiş ve en ihtiyaç sahibi kişiler arasından seçilecektir. Hak kazanan yararlanıcılar projeden en fazla 6 ay süre için istihdam edilecektir. Bu süreçte yapılacak ödemeler Türk kanunlarına göre belirlenen asgari ücret, yemek ve sadece İstanbul için geçerli olan yol desteği şeklinde olacaktır. Ödemeler anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleşecektir.

Meslek edindirme kurslarına yönelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri – Öz bakıma destek elemanı eğitimleri verilecektir. Başvuranların bu mesleği icra etmeye gönüllü ve kabiliyeti olmalarının belirlenmesi sonucu belli bir kontenjan ile 305 saat eğitim almaları sağlanacak ve sonrasında ilgili birimlerde 6 aya kadar istihdamı sağlanacaktır.

Tüm yararlanıcıların sosyal uyum etkinlikleri kapsamında sıfır atık, su tasarrufu, geri dönüşüm gibi çevresel koruma ve risk altındaki kişilere yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, hak ve sorumluluklarımız gibi toplumsal, sosyal ve hukuki konularda seminerler ve grup oturumları düzenlenecektir.

PEP-DEA Projesi kapsamında belirlenmiş hedefler;

* Yararlanıcıların geçici süreyle (6 ay) kamu sektöründe belirlenen işlerde istihdam edilmesi,

* İş Sağlığı ve Güvenliği ve hukuki danışmanlık konularında yapılan iş başı eğitimleri ile yararlanıcıların mesleki becerilerinin arttırılması,

* Geçici koruma kapsamındaki yararlanıcılara okur-yazarlık ve Türkçe dil kurslarının verilmesi,

* Yararlanıcıların istihdam beklentilerinin kısa vadeli yeterlilikle geliştirilmesi,

* Hem ev sahibi hem de geçici koruma kapsamındaki topluluklar için sosyal uyum fırsatlarının sağlanması,

* Ev sahibi ve geçici koruma altındaki topluluklardan gelen ailelere günlük çocuk bakımı desteğinin sunulması.

Projede istihdamın yanı sıra ilçelerde halka açık alanların okul, sağlık ocağı, halka açık park, kültür merkezi ve çocuk dostu gibi alanların iyileştirilmesi ve temizliği vb. hizmetler gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Şartları;

Başvuranların aşağıdaki kriterlere mutlaka uygun olmaları gerekmektedir:

• 18 yaş ve üzeri Türk vatandaşları ve 99 ile başlayan kimlik numaralı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli olmak,

• Sosyal güvencesi ve geliri olmayan bireyler (işsizlik, emeklilik maaşı, engelli, yaşlılık aylığı aylığı gibi destekleri almıyor olmak),

• Projenin yürütüleceği illerde ikamet etmek etmek (GKKS için proje başvurusu aşamasında en az 6 ay süre ile İstanbul ya da Kilis illerinde ikamet ediyor olmak)

• Diğer hiçbir yardım kurum ya da kuruluşundan destek almıyor olmak,

• Belirli bir işte çalışabilecek engelli bireyler,

• Örgün eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci olmaması ve en fazla lise mezunu olan bireyler,

• GIZ ve IBC tarafından ortaklaşa yürütülen CfW ve PEP istihdam projelerinden daha önce faydalanmamış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayanlar, yapacakları ön başvuru sonrası ‘’PEP Projesi” yararlanıcı kriterlerine uygunluk sağlamaları durumunda sınırlı bir kontenjanla projeden faydalanabilecektir.

Başvuruya uygun olmayanlar;

• Hane halkından bir veya daha fazla bireyinin düzenli geliri varsa (5 kişilik ve 5 kişiden az hane halkları için),

• Lise, üniversite ya da benzeri örgün eğitim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumu mezunları,

• Hane halkının herhangi bir bireyinin üzerinde kayıtlı araba olan kişiler,

• Resmi işi dolayısıyla sosyal güvenceye sahip kişiler.

Önemli Not: Kızılay Kart sahipleri geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli göçmenlerin seçilmeleri durumunda kart haklarını kaybederler, proje bitiminden sonra yararlanıcılar Kızılay Kart başvurusunda bulunabileceklerdir.

** Tüm başvuru süreçleri Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uygun yapılacağından proje ofisleri, ilçe belediye ilgili birimleri, mülteci merkezleri dışında https://www.ibc.org.tr/forms/ adresinden ön başvuru şeklinde ya da telefon numaraları üzerinden randevu ile yapılabilir.

** Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC) tüm hizmetleri ücretsizdir. IBC uyguladığı hiçbir program ve projede başvuru, katılım ve sunulan hizmetler için asla ücret almamaktadır. Bu talepte bulunanları, IBC iletişim numaralarına mutlaka-ivedilikle bildiriniz.

Küçükçekmece

Türkçe: +90 533 158 74 13
Arapça: +90 534 598 68 50

Sultanbeyli

Türkçe:  +90 533 749 15 78
Arapça: +90 534 590 75 87

Kilis

Türkçe : +90 533 050 76 17
Arapça: +90 530 472 12 14

كجوك جكمجة

اللغة التركية: +90 533 158 74 13
اللغة العربية: +90 534 598 68 50

سلطان بيلي

اللغة التركية: +90 533 749 15 78
 اللغة العربية: +90 534 590 75 87

كيليس

اللغة التركية: +90 533 050 76 17
  اللغة العربية: +90 530 472 12 14