Kilis Bizim Dergi
Benim Hikayem

OYUN TEMELLİ ÖĞRENME MATERYALİ HİZMET ALIMI


Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Tarafından Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan, “Suriyeli Sığınmacılara Koruyucu Sağlık Hizmeti Sunulması” projesi kapsamında,

İdari ve Teknik şartnamede muhteviyatı belirtilen "Oyun Temelli Öğrenme Materyali hizmet alımı" satın alınması yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları ile isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası;

Bağdat Caddesi,Doğsan Apt. No:467 Kat:3 Daire:9 Suadiye–Kadıköy  34740 İSTANBUL adresinden elden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17/08/2018 Cuma günü saat 16.00’dır.

İhaleye katılabilmek için:

-İsteklinin bu işi yapabileceğine dair yeterliliğini gösteren bilgi,belge referanslar.

-İsteklinin gerçek yada tüzel kişi olması ve bunu belgelendirmesi,

-Vergi Dairesi mükellefiyetinin belgelendirilmesi (Geçerli Vergi levhasının ibrazı)

-İşin tamamına dair verilen teknik ve mali tekliflerin imza yetkilileri tarafından kaşelenerek imzalanmış olması.

-Bununla ilgili imza sirkülerinin ibrazı.

-İhale konusu işlere ait bilgi talepleriniz için, [email protected] elektronik posta adresi kullanılabilir.


Tarih: 06/08/2018

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN